Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Autoamtizácia Technika Ultrazvuk    


Automatizácia je etapa rozvoja techniky, pre ktorú je charakteristické uskutočňovanie výrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka, spojená s objavom automatických výrobných liniek (20. roky 20. stor.), automatických prevádzok a závodov, s využívaním modernej výpočtovej a riadiacej techniky (od 50. rokov 20. stor.). Automatizácia nevylučuje úplne účasť človeka, ktorý kontroluje a všeobecne riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba), hoci s rozvojom automatiky stroje čoraz viac preberajú aj tieto funkcie.

Technika
môže byť:
  • oblasť ľudskej činnosti (prostriedky, postupy a znalosti) na využitie a ovládanie prírody v prospech človeka, najmä implementáciou poznatkov prírodných vied, tak, aby boli prakticky využiteľné, pozri technika (oblasť činnosti)
  • jeden z odborov tejto činnosti napr. oznamovacia technika, raketová technika
  • zvláštny postup, spôsob vykonávania nejakej činnosti; zručnosť
  • technické zariadenia a vybavenie, najmä pre výrobu
  • technická štruktúra (stránka) prístroja, stroja a pod.

Ultrazvuk sú mechanické kmity prostredia s frekvenciou vyššou, než je schopné počuť ľudské ucho, teda približne nad 20 kHz (20000 Hz). Ultrazvuk s frekvenciami od 1012 do 1014 Hz sa označuje aj ako hyperzvuk. 
Predaj, servis a poradenstvo
zariadení na zváranie termoplastov :
ultravukové zváračky,
tepelné zváračky,
rotačné zváračky,
vibračné zváračky,
laserové zváračky,
teplovzdušné zváračky.

Výroba sonotród

Vývoj a výroba: 
špeciálne stroje, 
jednoúčelové stroje, 
montážne pracovíská,
testery,
linky.

Opravy a modernizácia 
strojov a zariadení.

Projektovanie a konštruovanie
 v grafických systémoch
K oborom činnosti našej spoločnosti patria :

 
PORADENSTVO - komplexný balík služieb v oblasti návrhu     technologického riešenia vhodného na konkrétnu zákaznícku aplikáciu
 
SERVIS A OPRAVY - zákazníkom poskytujeme záručný a pozáručný servis zváracích zariadení MECASONIC ako aj pozáručný servis širokej škály strojných zariadení a automatizačných liniek.
 
PROJEKCIA A KONŠTRUKCIA A VÝROBA - ultrazvukových nástrojov (sonotród), elektrických rozvádzačov,  jednoúčelových strojov, nástrojov, testerov a automatizačných liniek.
 
PROGRAMOVANIE PLC a HMI- tvorba, úprava a oživovanie programov pre PLC a HMI .
 
ŠKOLENIA - obsluhy a údržby strojov a zariadení, ako aj technológií zvárania plastov, formou praktických ukážok ako aj pomocou multimediálnych prezentácií

VÝSKUM A VÝVOJ - v oblasti technológií zvárania plastov

PREDAJ ZARIADENÍ NA ZVÁRANIE PLASTOV - predaj zariadení MECASONIC
 
ATU Slovakia, spol. s r .o. ,
Sídlo :        Palackého 85/5,
          911 01 TRENČÍN,
          SK

Prevádzka : Bratislavská 121,
911 05 TRENČÍN,
SK

mob.  00421 (0)911 263 327;
tel      00421 (0)32 744 25 46;
fax     00421 (0)32 744 25 47;
info(zavináč)atu-slovakia.sk

IČO/IČ DPH: 46073493/SK2023211575
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 24172/R
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky